Nadruk

Informacje zgodnie z §5 TMG

Paul H. Kübler
Fabryka odzieży GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Niemcy

Telefon: +49 7181 8003-0
Faks: +49 7181 8003-31

E-mail: info@kuebler.eu

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG, siedziba Plüderhausen, AG Stuttgart HRA 280429

Dyrektorzy zarządzający: Thomas Kübler, Michael Stiegert

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 RStV: Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG

Numer identyfikacyjny VAT: DE146618919

Partner odpowiedzialny osobiście

Kübler GmbH spółka zarządzająca, siedziba Plüderhausen, AG Stuttgart HRB 280788

Powiadomienie o odpowiedzialności

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za treść linków na tej stronie. Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG nie przyjmuje treści zawartych w linkach za własne.

Punkty za zdjęcia

Wszystkie zdjęcia użyte na stronie: © Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG


Rozwiązywanie sporów


Obowiązek informowania zgodnie z § 36 VSBG

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG nie jest przygotowany ani zobowiązany do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Obowiązek informowania zgodnie z § 37 VSBG

Właściwą komisją arbitrażową dla konsumentów jest ogólna komisja arbitrażowa dla konsumentów przy Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG oświadcza jednak, że nie chce ani nie jest zobowiązany do uczestnictwa w jakiejkolwiek procedurze rozstrzygania sporów.

Ogólne Obowiązek dostarczenia informacji na temat internetowego systemu rozwiązywania sporów zgodnie z rozporządzeniem o ODR


Arbitraż konsumencki w UE


Europejska platforma rozwiązywania sporów online

Komisja Europejska utworzyła europejską platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr . Konsument może skorzystać z platformy ODR w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu wynikającego z umów internetowych z firmą mającą siedzibę w UE.

Mamy obowiązek poinformować Cię o możliwości internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 i skierować do Ciebie z prośbą o przyjęcie do wiadomości następującej informacji: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Unijna usługa rozwiązywania sporów online na mocy rozporządzenia UE nr 524/2013

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tego linku ani innych publikacji w ramach wymienionej strony internetowej.

Miejsce jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających ze stosunku umownego jest - o ile jest to prawnie dopuszczalne - Plüderhausen, chyba że wyraźnie uzgodniono inne miejsce wykonania zobowiązania.


Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)


Odpowiedzialność za zawartość

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach). Zgodnie z § 8 do 10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie wpływa to na obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z prawem ogólnym. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator tych stron. W momencie zamieszczania linków strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalna zawartość nie była rozpoznawalna w momencie łączenia. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez operatorów strony na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.