RĘKAWICE OCHRONNE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Norma ochronna EN 388 zawiera kryteria dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. W tym celu zdefiniowano 4 aspekty naprężeń mechanicznych: Odporność na ścieranie, cięcie, rozdarcie i przebicie. Rękawice są testowane według tych kryteriów i przypisuje się im poziom skuteczności od 1 (najniższy) do 4 (najwyższy) (z wyjątkiem odporności na przecięcie, która ma wartość 5 jako najwyższy poziom skuteczności).

PL 388

Aby wskazać skuteczność rękawic ochronnych w zakresie zagrożeń mechanicznych, umieszczono symbol młotka, nazwę normy i 4 poziomy skuteczności rękawic ochronnych.