POLITYKA ANULOWANIA

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
D-73655 Plüderhausen
Telefon: +49 (0) 7181 8003-906
Faks: +49 (0) 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza rezygnacji, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE ANULOWANIA

W przypadku odstąpienia od umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastodniowego okresu.

Poniesiemy koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się przez Ciebie z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

POWODY WYKLUCZENIA

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Pobierz nasz formularz anulowania rezerwacji tutaj:

Formularz anulowania