SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ (PSA)

W ekstremalnych warunkach pogodowych, przy słabej widoczności lub pod wpływem niebezpiecznych czynników, takich jak ciepło, iskry i wysokie napięcie, zwykła odzież robocza szybko osiąga swoje granice. W niektórych niebezpiecznych miejscach należy stosować środki ochrony indywidualnej (PPE). W KÜBLER nie ma wątpliwości, że środki ochrony indywidualnej są wygodne, komfortowe i dobrze przemyślane pomimo ekstremalnych obszarów zastosowania.

NIE WSZYSTKIE UBRANIA OCHRONNE SĄ TAKIE SAME.

Najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników. Dlatego pierwszym krokiem jest określenie, do czego potrzebna jest odzież ochronna. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG §§ 3, 4) pracodawcy są prawnie zobowiązani do przygotowania analizy ryzyka dla każdego miejsca pracy. Na podstawie tej analizy specjalista ds. bezpieczeństwa przygotowuje zestawienie, które miejsca pracy wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej i w jakim zakresie oraz przed jakimi zagrożeniami musi chronić ta odzież ochronna. 

Wtedy my wchodzimy do gry: Zgodnie z powyższymi specyfikacjami, jakie normy ochronne musi spełniać odzież, możemy polecić odpowiednią odzież.

NORMY OCHRONY

PONIEWAŻ BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Wszystkie ubrania ochronne (PPE - Personal Protective Equipment) w rozumieniu rozporządzenia UE 2016/425 (Parlamentu Europejskiego) muszą spełniać podstawowe wymagania. Dyrektywa ta reguluje zarówno warunki wprowadzania na rynek i swobodnego przemieszczania się w obrębie Wspólnoty, jak i podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które musi spełniać sprzęt ochrony osobistej, aby chronić zdrowie użytkowników i zapewnić im bezpieczeństwo.

Oprócz standardów ochrony, wszystkie ubrania ochronne muszą spełniać wymagania normy EN ISO 13688.

Stosuje się następujące definicje:

 • Ergonomiczna konstrukcja odzieży
 • Najwyższy możliwy poziom ochrony
 • Najmniejszy możliwy stres termofizjologiczny dla użytkownika
 • Prosta, ale jasna deklaracja za pomocą piktogramu mężczyzna
 • Oznakowanie procesu mycia i czyszczenia
 • Instrukcje użytkowania od producenta zawierające ważne informacje na temat stosowania odzieży ochronnej, ostrzeżenia, informacje o przechowywaniu itp.
 • Oznaczenie rozmiaru każdego ubrania zawiera co najmniej 2 pomiary kontrolne w cm
 • Należy sprawdzić negatywne skutki czyszczenia
 • Zmiana wymiarów, starzenie się tkanin, test na trwałość kolorów

PRZEGLĄD WAŻNYCH STANDARDÓW OCHRONY:

Schweißerschutz

EN ISO 11611
ODZIEŻ OCHRONNA DO SPAWANIA I PROCESÓW POKREWNYCH

Schutzkleidung - Kleidung gegen Hitze und Flammen<

EN ISO 11612
ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM I PŁOMIENIEM

Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

IEC 61482-1-2
OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI ZWIĄZANYMI Z ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM

Elektrostatische Eigenschaften

EN 1149-5 | 1149-3
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Warnschutz

EN ISO 20471
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

Wetterschutz

EN 343
OCHRONA PRZED DESZCZEM

Schutz vor kühler Umgebung

EN 14058
OCHRONA PRZED CHŁODNYM ŚRODOWISKIEM

Knieschutz

EN 14404
OCHRONA KOLAN DO PRACY W POZYCJI KLĘCZĄCEJ

Chemikalienschutz

EN 13034 Typ 6
ODZIEŻ OCHRONNA PRZED CHEMIKAMI PŁYNNYMI

Maschinenschutz

EN 27065
ODZIEŻ OCHRONNA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388
RĘKAWICE OCHRONNE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Schnittschutzbekleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen

EN 381-5
ODZIEŻ OCHRONNA DLA UŻYTKOWNIKÓW RĘCZNYCH PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O PSIE.

Sprzęt ochrony osobistej dzieli się na 3 kategorie.


KATEGORIA I


Kategoria I klasyfikuje środki ochrony indywidualnej, które chronią przed prostym ryzykiem osobistym, np. odzież przeciwdeszczowa. Ta kategoria nie podlega żadnemu systemowi zapewniania jakości WE. Ubrania są regularnie sprawdzane na miejscu, aby upewnić się, że standardy są spełnione.

KATEGORIA II


W kategorii II klasyfikowane są środki ochrony indywidualnej, do których nie mają zastosowania ani kategoria I, ani kategoria III. Ten sprzęt ochrony osobistej chroni ludzi w miejscach niebezpiecznych, które są klasyfikowane jako średnio niebezpieczne. Przykładem takiej odzieży jest odzież o wysokiej widoczności lub odzież chroniąca przed lekkim upałem. Środki ochrony indywidualnej kategorii II muszą być certyfikowane przez organ zewnętrzny. Wydawany jest certyfikat badania typu. Nie podlega on jednak systemowi zapewnienia jakości WE.

KATEGORIA III


Kategoria III klasyfikuje złożone środki ochrony indywidualnej, które chronią przed wysokim lub nawet śmiertelnym ryzykiem, takie jak odzież chroniąca przed wysoką temperaturą lub chroniąca przed zagrożeniami termicznymi związanymi z łukiem elektrycznym. Środki ochrony indywidualnej kategorii III muszą być certyfikowane przez organ zewnętrzny. Wydawany jest certyfikat badania typu. Podlega on systemowi zapewnienia jakości WE, w którym test przeprowadzany przez organ zewnętrzny jest powtarzany w regularnych odstępach czasu.

PÓŹNIEJSZEGO WYKOŃCZENIA ODZIEŻY OCHRONNEJ.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas późniejszego wykańczania odzieży ochronnej, np. za pomocą logo, emblematów, haftów lub pasków odblaskowych. Użycie nieodpowiednich materiałów może zmniejszyć lub nawet wyeliminować ochronne działanie odzieży. Zatwierdzenie typu (certyfikacja ŚOI) odzieży może zostać unieważnione. Dlatego przed wprowadzeniem lub zamontowaniem wszelkich modyfikacji i akcesoriów należy sprawdzić ich wpływ na funkcje ochronne.


ZAKOŃCZENIE KATEGORII III PSA

W przypadku ŚOI kategorii III może to zrobić tylko producent, ponieważ wszelkie zmiany typu muszą być zgłoszone do instytutu badawczego, który przeprowadził badanie typu. Tam modyfikacja jest sprawdzana i składana do certyfikatu badania typu. Producent może wtedy wydać zgodę na modyfikację lub ją przeprowadzić.


UDOSKONALENIE KATEGORII II PSA

W przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii II decyzja o tym, czy można dokonać modyfikacji - przy ścisłym uwzględnieniu specyfikacji normy w odniesieniu do funkcji ochronnych - może być podjęta bez udziału instytutu badawczego.

Aby uniknąć wszelkiego ryzyka, odzież ochronna powinna być wykańczana wyłącznie przez producenta. W razie wątpliwości względy projektowe muszą ustąpić miejsca ochronie i bezpieczeństwu użytkownika odzieży.

CO TO JEST CERTYFIKAT BADANIA TYPU?

Certyfikat badania typu to certyfikat ze szczegółowymi raportami z testów certyfikowanego produktu. Nazywa się to również certyfikatem. Podano tu oznaczenie artykułu, zastosowany materiał i normy ochrony. Od 2010 roku ważność tego certyfikatu została ograniczona do 5 lat.

TAK MÓWI ETYKIETA NA POŚCIELI.

Istnieją specjalne wymagania dotyczące etykietowania bielizny w PPE. Musi ona zawierać nie tylko adres dystrybutora, numer artykułu i skład materiału, ale także inne dodatkowe informacje dotyczące standardów ochrony:

NORMY MUSZĄ BYĆ OZNACZONE PIKTOGRAMAMI I KLASAMI.

 • Oznaczenie "CE" oznacza, że jest to odzież certyfikowana. Czterocyfrowy numer dołączony do PPE kategorii III to numer właściwego instytutu badawczego.
 • Litera "i" oznacza, że do ubrania dołączona jest ulotka informacyjna z ważnymi instrukcjami.
 • Informacja o rozmiarze jest przedstawiona na przykładzie figurki.

BEZPIECZEŃSTWO Z BEZPIECZEŃSTWEM.

Dzięki naszej wysokiej wiedzy na temat środków ochrony indywidualnej i trwałej jakości naszych produktów, z KÜBLER jesteś zawsze po bezpiecznej stronie. Nasza odzież ochronna spełnia najnowsze standardy i jest testowana przez najbardziej renomowane instytuty badawcze w Niemczech: Instytut Hohenstein, BG BAU i Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)

STFI wykonuje zadania związane z testowaniem i certyfikacją dla klientów z ponad 50 krajów i jest członkiem niemieckich i europejskich organizacji i stowarzyszeń włókienniczych. Jego pracownicy są aktywni w międzynarodowych grupach roboczych i komitetach normalizacyjnych

KÜBLER jest bliskim partnerem STFI od wielu lat i regularnie bierze udział w audytach dotyczących nowych procedur standaryzacji i testowania.