W IMIENIU BEZPIECZEŃSTWA.

Chętnie przekazujemy naszą wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego stworzyliśmy KÜBLER CAMPUS i oferujemy Ci kursy szkoleniowe z zakresu PPE, w których uwzględniamy Twoje indywidualne wymagania dotyczące wiedzy. 

Nasze seminaria KÜBLER CAMPUS obejmują istotne tematy, takie jak zobowiązania prawne zgodnie z najnowszymi przepisami, ryzyko odpowiedzialności, standardowe specyfikacje dla szerokiego zakresu obszarów niebezpiecznych oraz wykończenie i konserwacja odzieży ochronnej. W trakcie tego procesu podstawy teoretyczne są ożywiane przez praktyczne eksperymenty z produktami.

BEZPIECZEŃSTWO PIERWSZE .

Świadomość bezpieczeństwa w nowoczesnych firmach stale rośnie. Pracodawcy zdali sobie sprawę, że inwestowanie w środki ochrony indywidualnej jest nie tylko niezbędne ze względu na wymogi prawne i odpowiedzialność, ale także ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy. Pracownicy, którzy noszą odpowiednią odzież ochronną i czują się w niej komfortowo i bezpiecznie, są bardziej zmotywowani, lepiej wykonują swoje zadania i mają mniejszą absencję. 

Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia tzw. oceny ryzyka dla każdego miejsca pracy. Wynikają z tego wymagania dotyczące organizacyjnych i technicznych środków ochrony. Prawidłowy wybór wysokiej jakości, indywidualnie dopasowanego sprzętu ochrony osobistej, który jest dostosowany do konkretnych wymagań pracy, jest warunkiem wstępnym skutecznego stosowania w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.