ODZIEŻ OCHRONNAPRZED PŁYNNYMI CHEMIKALIAMI

Norma określa minimalne wymagania dla kombinezonów ochrony chemicznej do ograniczonego użytku (typ 6). Zapewnia ograniczoną ochronę przed narażeniem na aerozole płynne, rozpylone i lekkie rozpryski substancji chemicznych.

Ta odzież ochronna jest przeznaczona do użytku w sytuacjach, w których ryzyko urazu jest uważane za niskie, ponieważ użytkownik mógłby w porę podjąć odpowiednie działania, gdyby jego odzież została zanieczyszczona. Odzież ochronna tego typu stanowi najniższy poziom ochrony chemicznej. Specjalne środki chemiczne muszą być wcześniej przetestowane.

EN 13034 Typ 6

Ta odzież jest oznaczona tym piktogramem.