Polityka prywatności


1. INFORMACJE O GROMADZENIU DANYCH OSOBOWYCH


(1) W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść do Ciebie osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Osobą odpowiedzialną zgodnie z artykułem 4 (7) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DS-GVO) jest Paul H. Kübler, Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Str. 11-25, 73655 Plüderhausen, Niemcy, telefon: +49 7181 8003-0, faks: +49 7181 8003-31, e-mail: info@kuebler.eu (zobacz nasz imprint ).

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@kuebler.eu lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem "inspektor ochrony danych".

(3) Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy dane uzyskane w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do zatrzymywania danych.

(4) Jeśli w poszczególnych funkcjach naszej oferty korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane w celach reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej. W ten sposób określimy również kryteria dotyczące okresu przechowywania.


2. TWOJE

PRAWA


(1) Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:

- prawo do informacji,

- prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych.

(2) Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Państwowy Komisarz Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii, Königstr. 10a, 70172 Stuttgart, Niemcy, telefon: 0711 6155410, faks: 0711 61554115, e-mail
:


3.
ZBIERANIE

DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS WIZYTY NA NASZEJ STRONIE


(1) W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony, tzn. gdy nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz oglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit.
f DS-GVO):

- adres IP

- data i godzina żądania

- różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT)

- treść żądania (konkretna strona)

- status dostępu/kod statusuHTTP

- ilość przesłanych danych

- strona internetowa, z której pochodzi żądanie

- przeglądarka

- system operacyjny i jego interfejs

- język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na twoim komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisane do używanej przez ciebie przeglądarki i przechowywane na twoim dysku twardym, a które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Dzięki nim strona jako całość staje się bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

(3) Wykorzystanie plików cookie:

a
) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcja zostały wyjaśnione poniżej:

- przejściowe pliki cookie (b)

- trwałe pliki cookie (c).

b)
Przejściowe
pliki cookie
są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Oznacza to, że Twój komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócisz na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.
W
każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d) Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie.
Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.


4.

DALSZE FUNKCJE I OFERTY NASZEJ STRONY


(1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu zazwyczaj będziesz musiał podać dalsze dane osobowe, które wykorzystamy do świadczenia danej usługi i do których będą miały zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, podlegają naszym instrukcjom i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat otrzymasz po podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.


5. Sprzeciw

lub odwołanie

zgody

na przetwarzanie Twoich danych


(1) Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej chwili odwołać.
Takie wycofanie będzie miało wpływ na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam podasz.

(2) Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na równowadze interesów, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności do wykonania umowy z Tobą, co zostanie każdorazowo opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. Przy zgłaszaniu takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku Twojego uzasadnionego sprzeciwu, przeanalizujemy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy je, albo przedstawimy Ci nasze ważne uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.


(3) Oczywiście w każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy na następujące dane kontaktowe: datenschutz@kuebler.eu 
lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem "inspektor ochrony danych".


6.

KORZYSTANIE Z NASZEGO

SKLEPU
INTERNETOWEGO DLA

KLIENTÓW

KOŃCOWYCH

(1) Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym dla klientów końcowych, musisz podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 Dane przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych obejmują dane dotyczące zapasów, takie jak nazwa i adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub karty kredytowej, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także informacje dotyczące umowy, sumy i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Jednakże wprowadzone dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawcę usług płatniczych. Obowiązkowe dane wymagane do przetwarzania umów są zaznaczone osobno, inne dane są dobrowolne. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do naszego banku. Podstawą prawną przetwarzania danych i korzystania z zewnętrznych dostawców usług płatniczych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. DSGVO, aby zaoferować naszym użytkownikom skuteczne i bezpieczne opcje płatności.

(2) Twoje dane dotyczące płatności zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych w zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności. Dostawca usług płatniczych jest odpowiedzialny za Twoje dane płatnicze. Do transakcji płatniczych mają zastosowanie warunki i informacje o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych.

Korzystamy z usług następujących zewnętrznych dostawców usług płatniczych:

-
Visa
(
))

(3) W celu zminimalizowania ryzyka niewykonania płatności oraz zminimalizowania kosztów, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji o zdolności kredytowej i tożsamości naszych klientów przed zawarciem umowy w przypadku ryzykownych dla nas metod płatności (tj. w przypadku dokonywania płatności z góry, w szczególności w przypadku zakupów na rachunek).

Przetwarzanie zakupów na rachunek jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych Crefo Payment GmbH & Co KG, Schloßstraße 20, 12163 Berlin ("CrefoPay"), któremu przekazujemy Twoje dane osobowe podane podczas procesu zamawiania oraz informacje o Twoim zamówieniu, jeśli podczas procesu zamawiania wybierzesz metodę płatności za pomocą faktury. Twoje dane zostaną przekazane firmie CrefoPay wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.


Pragniemy
zwrócić Twoją uwagę na fakt , że CrefoPay przeprowadza ocenę ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych (scoring) w momencie wyboru przez Ciebie tej metody płatności. W tym celu Twoje dane osobowe wymagane do oceny kredytowej , takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, są przekazywane do CrefoPay, któryprzekazuje je do biura informacjikredytowej Creditreform Boniversum GmbH (Hammfelddamm 13, 41460 Neuss) w celu dokonania oceny kredytowej (szczegółowe informacje na stronie  Ogólne warunki i zasady ochrony prywatności (https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutzrichtlinien.pdf).

Na podstawie tych informacji oblicza się statystyczne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania kredytowego, a tym samym Twojej wypłacalności. Jeśli kontrola kredytowa wypadnie pozytywnie, możliwe jest złożenie zamówienia na rachunek. Jeśli wynik kontroli kredytowej będzie negatywny, nie będziesz mógł skorzystać z płatności na konto w naszym systemie sklepowym. Zakres oceny punktowej jest ograniczony wyłącznie do tego, czy zamówienie można złożyć również na konto. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy oraz w celu oceny kredytowej, aby uniknąć zaległości w płatnościach. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i f oraz 22 ust. 2 lit. a DSGVO, z uwzględnieniem postanowień § 31 BDSG. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO polega na zminimalizowaniu ryzyka braku płatności i zminimalizowaniu kosztów.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przekazywaniu tych danych do CrefoPay, dopóki nie zostanie to zrealizowane, ale w takim przypadku nie będzie już możliwe składanie zamówień na rachunek za pośrednictwem naszej strony internetowej. Możemy nadal być uprawnieni do przetwarzania Twoich danych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności wynikających z umowy.(4) Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednakże ograniczamy przetwarzanie danych po upływie dwóch lat, co oznacza, że Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. 

(5) Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.7. NEWSLETTER


(1) Jeśli zarejestrujesz się na nasz newsletter (usługa świadczona przez Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg im Breisgau, Niemcy), wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub przekazane oddzielnie od Twoich danych w celu wysyłania Ci naszego newslettera drogą elektroniczną w sposób powtarzalny (do odwołania) za Twoją zgodą zgodnie z Art. 6 Paragraf 1 Zdanie 1 lit. a DSGVO. Dane dobrowolne, takie jak tytuł, imię i nazwisko, są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji newslettera. Nie będą one przekazywane innym osobom trzecim.


(2) W naszym sklepie internetowym lub na stronie internetowej oferujemy Ci możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania newslettera. W celu zagwarantowania, że nie wystąpią błędy przy wprowadzaniu adresu e-mail lub że nie dojdzie do jego nadużycia, odbiorca otrzymuje tzw. mailing double opt-in z linkiem potwierdzającym bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego newslettera. Subskrypcja newslettera następuje dopiero po wywołaniu linku potwierdzającego. W celu udowodnienia ważnej zgody na otrzymywanie newslettera, data i godzina wywołania linku potwierdzającego, adres IP użytkownika wywołującego oraz adres e-mail odbiorcy są przechowywane razem w pliku dziennika. Ponadto kopia mailingu double opt-in jest przechowywana i archiwizowana w sposób umożliwiający kontrolę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6(1)(a) DSGVO.

(3) W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i tym samym cofnąć zgodę na jego otrzymywanie. Wraz z tym wygasną również wszelkie dotychczasowe zgody na gromadzenie danych dotyczących osobistego korzystania z newslettera. W tym celu masz możliwość samodzielnego zrezygnowania z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdym newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość na adres newsletter@kuebler.eu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.8. KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS


(1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny.

(2) Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

(3) Możesz odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jeśli klikniesz tutaj, możesz wycofać swoją zgodę: 

Odwołaj zgodę 


(4) Ta strona używa Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretną osobą. Jeśli zebrane o Tobie dane dotyczą osoby, jest ona natychmiast wykluczana, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest artykuł 6 (1) zdanie 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informacje od dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania:  http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz deklaracja ochrony danych: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy

(7) Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google(https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link, aby zapobiec w przyszłości gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie: Analytics Opt-Out. W ten sposób w Twoim urządzeniu zostanie umieszczony plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link.


9. GOOGLE ADS I GOOGLE REMARKETING


(1) Korzystamy z usługi Google Ads świadczonej przez odpowiedzialnego dostawcę usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą nośników reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. W ten sposób dążymy do wyświetlania reklam, które są dla Ciebie interesujące, czyniąc naszą witrynę bardziej interesującą dla Ciebie i uzyskując sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(2) Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "ad serwerów". W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, które mogą być wykorzystywane do mierzenia pewnych parametrów służących do pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam czy kliknięcia użytkowników. Jeśli wejdziesz na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w danym miejscu (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacja o rezygnacji (oznaczająca, że użytkownik nie chce być już adresatem) są zwykle przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika.

(3) Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient będą mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Ads. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wspomnianych działań reklamowych. Od Google otrzymujemy tylko oceny statystyczne. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Dzięki tym ocenom możemy sprawdzić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Klienci reklamowi poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na Twoją reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych związanych z korzystaniem z nośników reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

(4) Oprócz Google Ads używamy aplikacji Google Remarketing. Jest to procedura, z którą chcielibyśmy się do Was ponownie zwrócić. Dzięki tej aplikacji nasze reklamy mogą być wyświetlane podczas dalszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej strony. Odbywa się to za pomocą plików cookie zapisywanych w Twojej przeglądarce, które Google wykorzystuje do rejestrowania i oceny Twojego zachowania podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może określić Twoje poprzednie wizyty na naszej stronie.

(5) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Możliwy jest transfer danych do USA. Jako zabezpieczenie zawarliśmy standardowe unijne klauzule ochrony danych. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta i w razie potrzeby połączyć ją z innymi danymi zebranymi przez Google. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że dostawca uzyska i zapisze Twój adres IP.

(6) Oprócz opcji ustawień na naszym Banerze Zgody, możesz również na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tej procedurze śledzenia:

a) poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień swojej przeglądarki; w szczególności zablokowanie plików cookie stron trzecich oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców stron trzecich

b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie

c) poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej "O Ads", za pomocą linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte w momencie usunięcia plików cookie

d) dezaktywując je na stałe w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Pragniemy zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

(7) Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http: //www.google.com/intl/de/policies/privacy, https://services.google.com/sitestats/de.html, https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl = de oraz https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl = de.


10. KORZYSTANIE Z WTYCZEK MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


(1) Obecnie używamy następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. Stosujemy tzw. rozwiązanie dwóch kliknięć. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Możesz rozpoznać dostawcę wtyczki, oznaczając pole jej literą początkową lub logo. Oferujemy Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko jeśli klikniesz na zaznaczone pole i w ten sposób je aktywujesz, dostawca wtyczki otrzyma informację, że wszedłeś na odpowiednią stronę naszej oferty online. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku serwisów Facebook i Xing, zgodnie z informacjami od odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu. Po aktywacji wtyczki Twoje dane osobowe są przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców z USA - w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy, abyś przed kliknięciem na wyszarzone pole usunął wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury ich przetwarzania, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzonych danych, celów ich przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie mamy też informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje dane zebrane o Tobie w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Ocena taka jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Za pomocą wtyczek oferujemy Ci możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

(4) Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczek i czy jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, Twoje dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniesz aktywowany przycisk i np. umieścisz link do strony, dostawca wtyczki zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępni je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy, abyś regularnie wylogowywał się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże ci to uniknąć przypisania do twojego profilu u dostawcy wtyczki.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych tych dostawców, podanych poniżej. Otrzymasz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony swojej prywatności. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087). Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL z ich informacjami o ochronie danych:

a) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Więcej informacji na temat dostawcy i przetwarzania przez niego danych można znaleźć na stronach: https: //www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/terms, https://www.facebook.com/policies/cookies. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"); więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=pl. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

c) Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).


11. KORZYSTANIE Z PIKSELA FACEBOOKA


(1) W ramach naszej oferty internetowej wykorzystujemy tzw. "piksel Facebooka" sieci społecznościowej Facebook w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszej oferty internetowej. Serwis ten jest prowadzony przez europejskiego dostawcę usług Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) (zwanego dalej "Facebookiem").

(2) Podstawą prawną wykorzystania Piksela Facebooka jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 (1) lit. a DSGVO.

(3) Za pomocą Piksela Facebooka możliwe jest z jednej strony określenie osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook Ads"), dzięki czemu możemy śledzić Twoje działania po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, widząc, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja"). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku wyłącznie użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Chcemy też mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają charakteru nękającego.

(4) Ponadto podczas korzystania z Piksela Facebooka używamy dodatkowej funkcji "rozszerzonego dopasowania" Polega ona na przekazywaniu danych takich jak numery telefonów, adresy e-mail lub identyfikatory użytkowników na Facebooku do Facebooka (w postaci zaszyfrowanej) w celu utworzenia grup docelowych ("Custom Audiences" lub "Look Alike Audiences"). Więcej informacji na temat "zaawansowanego dopasowania" można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.

(5) Używamy również procedury "Custom Audiences from File". W takim przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są przesyłane do Facebooka. Proces wysyłania jest zaszyfrowany. Przesyłanie danych służy wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku. W ten sposób chcemy mieć pewność, że reklamy są wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe. Są one jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z Twoim kontem na Facebooku, a Facebook wykorzystuje te dane do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoją polityką wykorzystania danych. Dotyczy to nazwy użytkownika, identyfikatora pliku cookie, identyfikatora użytkownika oraz identyfikatora reklamy.

(6) Ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, zawarte w polityce Facebooka dotyczącej wykorzystania danych, można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka i jego działania można znaleźć w obszarze pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

(7) Możesz zapobiec śledzeniu przez Facebooka za pomocą naszego banera zgody na pliki cookie.

(8) Aby określić, jakie rodzaje reklam są wyświetlane w ramach serwisu Facebook, możesz również odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu(O reklamach na Facebooku | obszar pomocy Facebooka).

(9) Możesz również zrezygnować z wykorzystywania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) oraz dodatkowo za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej ( http://www.aboutads.info/choices ) lub europejskiej strony internetowej(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).


12. UŻYCIE GETSITECONTROL


(1) Korzystamy z narzędzia GetSiteControl dostawcy Getwebcraft Limited (Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nikozja, Cypr) na tej stronie, aby zaoferować Ci możliwość komunikacji i konsultacji za pomocą wyskakujących okienek i okien nakładkowych. Okna są sterowane według określonych zasad (np. liczba wizyt na stronie). Ustawienie technicznie niezbędnych plików cookie jest zatem konieczne do realizacji tych funkcji.

(2) Jeśli korzystasz z GetSiteControl, następujące dane są przetwarzane, abyśmy mogli przetworzyć Twoje żądanie:

- Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu

- Dodatkowe informacje dostarczone przez Ciebie

- Liczba wizyt na stronie

(4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes w korzystaniu z GetSiteControl polega na sprawnym zapewnieniu i realizacji szybkiego kontaktu i odpowiedzi na Twoje pytania, a także na zoptymalizowanej pod kątem użytkownika prezentacji naszej strony internetowej.

(5) W przypadku kontaktu związanego z zamówieniem, tj. w celu zainicjowania lub wykonania umowy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

(6) Nie mamy wpływu na przetwarzanie i przechowywanie danych przez GetWebCraft Limited.

(7) Więcej informacji na temat GetSiteControl można znaleźć w sekcji Popups Designed to Turn Visitors into Leads | Getsitecontrol oraz Polityka prywatności | Getsitecontrol


13. UŻYCIE PRZEPŁYWU MYSZY


(1) Na tej stronie internetowej używamy narzędzia Mouseflow, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Mouseflow, ApS, do śledzenia losowo wybranych odwiedzających z anonimowymi adresami IP.

(2) Mouseflow umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej (np. kliknięcia myszką, ruchy myszką, przewijanie, aktywność przy użyciu pól formularza).

(3) Wykorzystujemy te anonimowe informacje, aby lepiej zaprojektować naszą stronę internetową i poprawić jej przyjazność dla użytkownika. Mouseflow tworzy dla nas zbiorcze, anonimowe raporty na podstawie anonimowych danych o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej.

(4) Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Mouseflow można znaleźć w przepisach DSGVO lub przepisach dotyczących ochrony danych Mouseflow.


14. INTEGRACJA FILMÓW Z YOUTUBE


(1) Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej.

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3. niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Ocena taka jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników i musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje o swoich prawach i możliwościach ustawienia ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).


15. INTEGRACJA Z MAPAMI GOOGLE


(1) Na tej stronie korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać Twoje interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiać Ci wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto zostaną przekazane dane wymienione w punkcie 3. niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane w postaci profili użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej tak, aby spełniała Twoje potrzeby. Ocena taka jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników i musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje o swoich prawach w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych zapewnia zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych (dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

Status: lipiec 2022