OCHRONA PRZED CHŁODNYM ŚRODOWISKIEM

Niniejsza norma europejska określa wymagania i metody badań cech użytkowych odzieży chroniącej przed wpływem chłodnego środowiska o temperaturze powyżej -5°C. Efekty te obejmują nie tylko niskie temperatury powietrza, ale także wilgotność i prędkość wiatru.

Systemy odzieży chroniącej przed zimnem są wyłączone z tego standardu.

EN 14058

Odzież ta jest oznaczona tym piktogramem.

Opór cieplny Rct(m2 K/W ) dzieli się na 4 klasy:


  1. 0,06 ≤ Rct < 0,12
  2. 0,12 ≤ Rct < 0,18
  3. 0,18 ≤ Rct < 0,25
  4. 0,25 ≤ Rct