OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI - OCHRONA PRZED DESZCZEM

Oto najważniejsze wartości: przepuszczalność wody (wodoodporność) i przepuszczalność pary wodnej. Wartości te są mierzone na użytych materiałach i na szwach. W ten sposób powstaje klasa, do której klasyfikowany jest ubiór. Ta odzież jest oznaczona symbolem ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, po którym następuje numer normy i odpowiednie klasy.

X: Przepuszczalność wody
Y: Odporność na przenikanie pary wodnej

PL 343

Odzież ta jest oznaczona piktogramem symbolizującym parasol, po którym następuje numer normy i odpowiadające jej klasy.