ODZIEŻ OCHRONNA DO SPAWANIA I PROCESÓW POKREWNYCH

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące odzieży, która ma chronić użytkownika podczas  Spawanie i pokrewne czynności o porównywalnym ryzyku, gdzie użytkownik jest narażony na zagrożenia takie jak rozpryski stopionego metalu lub krótkotrwały kontakt z płomieniami lub promieniowaniem cieplnym lub promieniowanie cieplne.

EN ISO 11611

Ubranie jest oznaczone tym piktogramem. Piktogram zawiera nazwę normy międzynarodowej oraz oznaczenie klasy (klasa 1 lub klasa 2) i oznaczenie zastosowanej próby ogniowej (A1 i/lub A2).

ROZRÓŻNIA SIĘ DWIE KLASY SPRAWNOŚCI:

KLASA 1 (NIŻSZA KLASA):

Chroni podczas mniej ryzykownych operacji spawalniczych oraz w sytuacjach, w których występuje niewiele rozprysków i niskie promieniowanie cieplne. Wymagania dotyczące działania: Odporność na co najmniej 15 upadków z metalu. 

 Transmisja ciepła (promieniowanie) RHTI 24 ≥ 7 sekund.

KLASA 2 (KLASA WYŻSZA):

Chroni podczas spawania w ograniczonych przestrzeniach i podczas pracy w wymuszonych pozycjach. Wymagania dotyczące działania: Odporność na co najmniej 25 upadków z metalu. 

Przenikanie ciepła (promieniowanie) RHTI 24 ≥ 16 sekund

Ważne uwagi:

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, na które zwykle narażeni są spawacze, należy również nosić środki ochrony indywidualnej na głowę, twarz, ręce i stopy o odpowiednich standardach.

Zanieczyszczenia, takie jak brud czy pot, ale także inne czynniki, takie jak wilgotność, mogą osłabić ochronę!