Ochrona kolan przy pracy w pozycji klęczącej

Ochronę kolan gwarantuje jedynie certyfikowana kombinacja spodni ochronnych i ochraniaczy na kolana. Ochrona kolan typu 2 składa się z ochraniaczy, które są mocowane na stałe lub luźno w kieszeniach na nogawce spodni.

PL 14404

Odzież ta jest oznaczona piktogramem symbolizującym młotek, oznaczeniem standardu oraz dodatkowo poziomem wydajności.

JEST ON PODZIELONY NA 3 POZIOMY SPRAWNOŚCI:


Poziom 0

Powierzchnia podłogi bez nierówności, bez ochrony przed przebiciem

Poziom 1:

Powierzchnia podłogi może mieć nierówności, ochrona przed przebiciem przy ≥ 100 ± 5 N

Etap 2:

Można stosować w trudnych warunkach, ochrona przed przebiciem przy ≥ 250 ± 10 N