Afdruk

Informatie volgens §5 TMG

Paul H. Kübler
Kledingfabriek GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Duitsland

Telefoon: +49 7181 8003-0
Fax: +49 7181 8003-31

E-mail: info@kuebler.eu

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG, maatschappelijke zetel Plüderhausen, AG Stuttgart HRA 280429

Directeurs: Thomas Kübler, Michael Stiegert

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 RStV: Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG

BTW ID Nr.: DE146618919

Persoonlijk aansprakelijke partner

Beheersmaatschappij Kübler GmbH, maatschappelijke zetel Plüderhausen, AG Stuttgart HRB 280788

Kennisgeving van aansprakelijkheid

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor de inhoud van de links op deze homepage. Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG neemt de inhoud van de links niet over als de zijne.

Fotocredits

Alle op de website gebruikte beelden: © Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG


Geschillenbeslechting


Informatieplicht volgens § 36 VSBG

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Informatieplicht volgens § 37 VSBG

De verantwoordelijke consumentenarbitragecommissie is de algemene consumentenarbitragecommissie van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG verklaart echter dat zij niet bereid of verplicht is aan een geschillenbeslechtingsprocedure deel te nemen.

Algemeen Verplichting om informatie te verstrekken over online geschillenbeslechting overeenkomstig de ODR-verordening


EU-arbitrage voor consumenten


Europees platform voor online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) opgericht op https://ec.europa.eu/consumers/odr . Een consument kan het ODR-platform gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil dat voortvloeit uit on line gesloten overeenkomsten met een in de EU gevestigde onderneming.

Wij zijn verplicht je te informeren over de mogelijkheden van online beslechting van consumentengeschillen overeenkomstig EU Verordening nr. 524/2013 en verwijzen dienovereenkomstig met het verzoek nota te nemen als volgt: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Online geschillenbeslechtingsdienst van de EU krachtens EU-verordening nr. 524/2013

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze link of andere publicaties onder de genoemde website.

Plaats van bevoegdheid

De bevoegde rechtbank voor alle wederzijdse vorderingen die uit de contractuele relatie voortvloeien is - voor zover wettelijk toegestaan - Plüderhausen, tenzij uitdrukkelijk een andere plaats van uitvoering is overeengekomen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)


Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's, overeenkomstig de algemene wetten volgens § 7 Par. 1 TMG (Duitse Telemedia Wet). Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was bij het linken niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als we kennis krijgen van overtredingen van de wet, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de beheerders van de site, vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, bewerking, distributie, of elke vorm van commercialisering van zulk materiaal buiten de reikwijdte van de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht je desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, laat het ons dan weten. Als we kennis krijgen van inbreuken, zullen we die inhoud onmiddellijk verwijderen.