Kniebescherming voor werk in knielende houding

Kniebescherming is alleen gegarandeerd met de gecertificeerde combinatie van kniebeschermende broek en kniebeschermers. Kniebescherming type 2 bestaat uit kussentjes die vast of losjes bevestigd zijn in zakken op de broekspijp.

EN 14404

Deze kleding is gemerkt met het pictogram dat een hamer symboliseert, de standaard aanduiding en bovendien met de prestatiegraad.

HET IS VERDEELD IN 3 PRESTATIENIVEAUS:


Niveau 0

Vloeroppervlak zonder oneffenheden, geen bescherming tegen doorboring

Niveau 1:

Het vloeroppervlak kan ook oneffenheden vertonen, doorprikbescherming bij ≥ 100 ± 5 N

Stadium 2:

Kan onder moeilijke omstandigheden gebruikt worden, bescherming tegen doorprikken bij ≥ 250 ± 10 N