TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID.

Wij geven graag onze uitgebreide know-how en jarenlange ervaring op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk door. Daarom hebben we de KÜBLER CAMPUS opgericht en bieden we je PBM opleidingen aan waarin we individueel op je kennisbehoeften ingaan. 

Onze KÜBLER CAMPUS seminars behandelen relevante onderwerpen zoals wettelijke verplichtingen volgens de nieuwste voorschriften, aansprakelijkheidsrisico's, standaardspecificaties voor een groot aantal gevaarlijke omgevingen en de afwerking en het onderhoud van beschermende kleding. Daarbij worden de theoretische grondbeginselen levendig tot leven gebracht met praktische produktexperimenten.

VEILIGHEID EERST .

Het veiligheidsbewustzijn van moderne bedrijven neemt voortdurend toe. Werkgevers hebben ingezien dat investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen niet alleen essentieel is omwille van wettelijke voorschriften en aansprakelijkheid, maar ook een positief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Werknemers die de juiste beschermende kleding dragen en zich comfortabel en veilig voelen in hun werkkleding zijn meer gemotiveerd, presteren beter en hebben minder absenteïsme. 

Werkgevers zijn verplicht voor elke werkplek een zogenaamde risico-evaluatie uit te voeren. Dit resulteert in de eisen voor organisatorische en technische beschermingsmaatregelen. De juiste keuze van hoogwaardige, individueel passende PBM's die afgestemd zijn op de specifieke werkvereisten is een voorwaarde voor een succesvol gebruik, om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen.