WAARSCHUWINGSKLEDINGMET HOGE ZICHTBAARHEID

Kleding volgens deze standaardspecificatie is zo ontworpen dat de drager ervan door bestuurders van voertuigen bij alle lichtomstandigheden en van alle kanten opvallend zichtbaar en herkenbaar is als mens. Deze norm is van toepassing op situaties met een hoog risico. Er is bijvoorbeeld sprake van risicovolle situaties wanneer iemand niet actief aan het verkeersgebeuren deelneemt, maar met andere processen bezig is (werk of noodsituaties) - d.w.z. een passieve verkeersdeelnemer is.

EN ISO 20471

Hoge zichtbaarheidskleding is voorzien van het grafische symbool ISO 7000-2419.

De 3 klassen worden als volgt ingedeeld:


Hoog risico klasse 3:

Voertuigen hebben een snelheid van > 60 km/u

Hoog risico klasse 2:

Voertuigen hebben een snelheid van ≤ 60 km/u

Hoog risico klasse 1:

Voertuigen hebben een snelheid van ≤ 30 km/u 


Bij verkeerssnelheden ≤ 15 km/u is er zelfs voor passieve weggebruikers slechts een middelmatig risico op gevaar. Het is belangrijk op te merken dat bij plaatselijke invloeden, zoals weersomstandigheden, contrast van de omgeving, verkeersdrukte en andere factoren, een van deze invloedsfactoren tot een hoger niveau kan leiden.

 X: Hoeveelheid zichtbaar materiaal (achtergrond en reflecterend materiaal). Het getal naast het grafisch symbool (hier X) geeft de kledingklasse aan.

Ongeacht de minimum oppervlaktes moet kleding van klasse 3 retroreflecterende strepen hebben op het bovenlichaam en ten minste op de mouwen of op de lange broekspijpen.