ANNULERINGSBELEID

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
D-73655 Plüderhausen
Telefoon: +49 (0) 7181 8003-906
Fax: +49 (0) 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een brief per post, fax of e-mail) van je besluit deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als je je uit deze overeenkomst terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van je ontvangen hebben terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je terugtrekking uit deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen terug ontvangen hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang wat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van manipulatie van de goederen die niet nodig is om de toestand, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

REDENEN VOOR UITSLUITING

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Download ons annuleringsformulier hier: