PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PSA)

Bij extreme weersomstandigheden, slecht zicht of gevaarlijke invloeden zoals hitte, rondvliegende vonken en hoogspanning, bereikt gewone werkkleding al snel haar grenzen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten op bepaalde gevaarlijke plaatsen gebruikt worden. Bij KÜBLER is het vanzelfsprekend dat persoonlijke beschermingsmiddelen comfortabel, handig en goed doordacht zijn, ondanks extreme toepassingsgebieden.

NIET ALLE BESCHERMENDE KLEDING IS HETZELFDE.

De eerste prioriteit is de veiligheid van de werknemers. Daarom is de eerste stap te bepalen waarvoor beschermende kleding nodig is. Volgens de Wet op de Arbeidshygiëne en -veiligheid (ArbSchG §§3, 4) zijn werkgevers wettelijk verplicht voor elke werkplek een risicoanalyse op te stellen. Op basis van deze analyse stelt de veiligheidsofficier een overzicht op van welke werkplekken persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en in welke mate, en tegen welke gevaren deze beschermende kleding moet beschermen. 

Dan komen wij in het spel: Volgens de hierboven vastgelegde specificaties, aan welke beschermende norm de kleding moet voldoen, kunnen we de juiste kleding adviseren.

BESCHERMINGSNORMEN

OMDAT VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS KOMT

Alle beschermende kleding (PBM - Personal Protective Equipment) in de zin van Verordening EU 2016/425 (van het Europees Parlement) moet aan basiseisen voldoen. Deze richtlijn regelt zowel de voorwaarden voor het op de markt brengen en het vrije verkeer in de Gemeenschap als de fundamentele veiligheidseisen waaraan PBM moeten voldoen om de gezondheid van de gebruikers te beschermen en hun veiligheid te garanderen.

Behalve aan de beschermingsnormen moet alle beschermende kleding ook voldoen aan EN ISO 13688.

De volgende definities zijn van toepassing:

 • De ergonomisch juiste vormgeving van de kleding
 • Het hoogst mogelijke beschermingsniveau
 • De laagst mogelijke thermofysiologische belasting voor de drager
 • Eenvoudige maar duidelijke verklaring door pictogram mannetje
 • Etikettering van de was- en reinigingsbehandeling
 • Gebruiksaanwijzing van de fabrikant met belangrijke informatie over het gebruik van de beschermende kleding, waarschuwingen, informatie over opslag, enz.
 • Op de maataanduiding van elk kledingstuk staan ten minste 2 controlematen in cm
 • Negatieve effecten van schoonmaken moeten gecontroleerd worden
 • Dimensieverandering, veroudering van stoffen, test op kleurechtheid

OVERZICHT VANBELANGRIJKE BESCHERMINGSNORMEN:

Lasbescherming

EN ISO 11611
BESCHERMENDE KLEDING VOOR LASSEN EN AANVERWANTE PROCESSEN

Beschermende kleding - kleding tegen hitte en vlammen<

EN ISO 11612
KLEDING VOOR BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

Bescherming tegen thermische gevaren van een boogfout Bescherming tegen thermische gevaren van een boogfout

IEC 61482-1-2
BESCHERMING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN VLAMBOOG

Elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 | 1149-3
ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Goed zichtbare bescherming

EN ISO 20471
WAARSCHUWINGSKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID

Bescherming tegen weersinvloeden

NL 343
BESCHERMING TEGEN REGEN

Bescherming tegen koele omgeving

EN 14058
BESCHERMING TEGEN KOELE OMGEVINGEN

Kniebescherming

EN 14404
KNIEBESCHERMING VOOR WERK IN KNIELENDE POSITIE

Chemische bescherming

EN 13034 Type 6
BESCHERMENDE KLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMISCHE PRODUCTEN

Bescherming van de machine

NL 27065
BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIKERS VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

EN 388
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermende kleding tegen snijwonden voor gebruikers van handkettingzagen

EN 381-5
BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIKERS VAN HANDKETTINGZAGEN

DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER PSA.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in 3 categorieën onderverdeeld.


CATEGORIE I


Categorie I classificeert PBM's die tegen eenvoudige persoonlijke risico's beschermen, zoals regenkleding. Voor deze categorie geldt geen EG kwaliteitsborgingssysteem. De kledingstukken worden in ons huis I regelmatig geïnspecteerd om zeker te zijn dat aan de normen wordt voldaan.

CATEGORIE II


Categorie II classificeert PBM's waarop noch categorie I, noch categorie III van toepassing is. Deze PBM beschermt mensen in gevaarlijke omgevingen die als middelzwaar zijn ingedeeld. Voorbeelden van zulke kleding zijn goed zichtbare kleding of kleding ter bescherming tegen lichte hitte. PBM's van categorie II moeten door een externe instantie gecertificeerd zijn. Er wordt een certificaat van typeonderzoek afgegeven. Het is echter niet onderworpen aan een EG kwaliteitsborgingssysteem.

CATEGORIE III


Categorie III classificeert complexe PBM's die bescherming bieden tegen grote of zelfs dodelijke risico's, zoals kleding voor bescherming tegen hitte of bescherming tegen de thermische gevaren van een vlamboogstoring. PBM's van categorie III moeten door een externe instantie gecertificeerd zijn. Er wordt een certificaat van typeonderzoek afgegeven. Het is onderworpen aan een EG kwaliteitsborgingssysteem waarbij de test door de externe instantie met regelmatige tussenpozen herhaald wordt.

DE DAAROPVOLGENDE AFWERKING VAN BESCHERMENDE KLEDING.

Speciale zorg moet besteed worden aan het naderhand afwerken van beschermende kleding, b.v. met logo's, emblemen, borduurwerk of reflecterende strepen. Het gebruik van ongeschikte materialen kan de beschermende werking van de kleding verminderen of zelfs opheffen. De typegoedkeuring (certificering van het PBM) van de kleding kan ongeldig worden gemaakt. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat alle wijzigingen en accessoires getest worden op hun effect op de beschermende functies voordat ze uitgevoerd of aangebracht worden.


AFWERKING VAN CATEGORIE III PSA

In het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III mag dit alleen door de fabrikant worden gedaan, want elke wijziging van het type moet worden gemeld aan het keuringsinstituut dat de typekeuring heeft uitgevoerd. Daar wordt de wijziging gecontroleerd en neergelegd voor het certificaat van typeonderzoek. De fabrikant kan dan een vrijgave voor de wijziging uitgeven of die uitvoeren.


VERFIJNING VAN CATEGORIE II PSA

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II kan de beslissing of een wijziging mag worden uitgevoerd - met strikte inachtneming van de standaardspecificaties met betrekking tot de beschermende functies - zonder het keuringsinstituut genomen worden.

Om elk risico te vermijden mag beschermende kleding alleen door de fabrikant afgewerkt worden. In geval van twijfel moeten ontwerpoverwegingen wijken voor de bescherming en veiligheid van de drager van het kledingstuk.

WAT IS EEN CERTIFICAAT VAN TYPEKEURING?

Een certificaat van typeonderzoek is de certificering met gedetailleerde testrapporten voor een gecertificeerd product. Dit wordt ook wel een certificaat genoemd. De benaming van het artikel, het gebruikte materiaal en de beschermingsnormen worden hier genoteerd. De geldigheid van dit certificaat is sinds 2010 beperkt tot 5 jaar.

DIT IS WAT HET LINNEN ETIKET JE VERTELT.

Er zijn speciale eisen voor het linnen etiket in PBM's. Het moet niet alleen de distributeur met adres, het artikelnummer van het produkt en de samenstelling van het materiaal vermelden, maar ook andere aanvullende informatie over de beschermingsnormen:

DE NORMEN MOETEN MET PICTOGRAMMEN EN KLASSEN AANGEGEVEN WORDEN.

 • De aanduiding "CE" geeft aan dat het om een gecertificeerd kledingstuk gaat. Het 4-cijferige nummer dat in het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III wordt toegevoegd, is het nummer van het bevoegde keuringsinstituut.
 • Een "i" geeft aan dat bij het kledingstuk een bijsluiter met belangrijke instructies zit.
 • De maatinformatie wordt getoond bij een beeldje.

VEILIG MET VEILIGHEID.

Dankzij ons hoge niveau van PBM expertise en de duurzame kwaliteit van onze producten, sta je met KÜBLER altijd aan de veilige kant. Onze beschermende kleding voldoet aan de nieuwste normen en wordt getest door de meest gerenommeerde onderzoeksinstituten in Duitsland: de Hohenstein Instituten, de BG BAU en het Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (Saksisch Textiel Onderzoeksinstituut). (STFI)

Het STFI voert test- en certificeringsopdrachten uit voor klanten uit meer dan 50 landen en is lid van Duitse en Europese organisaties en textielverenigingen. Het personeel is actief in internationale werkgroepen en normcomités

KÜBLER is al vele jaren een hechte partner van de STFI en neemt regelmatig deel aan audits over nieuwe standaardisatie- en testprocedures.