ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Elektrostatische oplading ontstaat door een overmaat of tekort aan elektronen op het oppervlak van een stof of lichaam. Dit verschijnsel doet zich vooral voor op plaatsen waar niet-geleidende of slecht geleidende stoffen betrokken zijn bij wrijvings- of scheidingsprocessen, zoals bij het afrollen van papier of stofbanen van rollen, het lopen over isolerende oppervlakken, het vullen van vloeistoffen of het transport van poedervormige stoffen in pijpleidingen.  

EN 1149-5 in combinatie met EN 1149-3

Het kledingstuk is gemerkt met dit pictogram.

De mate waarin een kledingstuk geladen raakt hangt o.a. af van het materiaal, de snelheid en de vochtigheid. Om deze statische lading te vermijden of onmiddellijk af te voeren, worden geleidende draden in de weefsels van beschermende kleding geweven of wordt een bepaald aandeel geleidende vezels tot bewerkte draden gesponnen.  

In een omgeving met ontploffingsgevaar mogen beschermende kleding en personen niet elektrostatisch geladen worden. Hier wordt elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding gebruikt in combinatie met dissipatieve veiligheidsschoenen op dissipatieve, geaarde vloeren. De beschermende kleding moet volledig gesloten en nauwsluitend gedragen worden. Je mag het niet aantrekken of afdoen in een omgeving met ontploffingsgevaar

EN 1149 specificeert testvoorschriften voor elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding ter voorkoming van ontbrandbare ontladingen. De beoordeling wordt uitgevoerd volgens EN 1149-3:2001.

Mogelijk gebruik van beschermende kleding volgens EN 1149:

  • Chemische/farmaceutische industrie
  • Raffinaderijen
  • Tankparken
  • Menginstallaties
  • Verfwinkels
  • Mills
  • Meng- en transportinstallaties
  • Het legen van silo-opleggers