BESCHERMENDE KLEDING VOOR LASSEN EN AANVERWANTE PROCESSEN

Deze internationale norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die bedoeld zijn om de drager te beschermen tijdens  Lassen en aanverwante werkzaamheden met vergelijkbare risico's, waarbij de drager wordt blootgesteld aan gevaren zoals spatten van gesmolten metaal of kortstondig contact met vlammen of stralingshitte of stralingswarmte.

EN ISO 11611

Het kledingstuk is gemerkt met dit pictogram. Het pictogram bevat de naam van de internationale norm, de aanduiding van de klasse (klasse 1 of klasse 2) en de aanduiding van de toegepaste vlammentest (A1 en/of A2).

WORDT EEN ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN TWEE PRESTATIEKLASSEN:

KLASSE 1 (LAGERE KLASSE):

Beschermt bij minder riskante laswerkzaamheden en in situaties met weinig spatten en geringe stralingswarmte. Prestatie-eis: Weerstand tegen ten minste 15 metalen druppels. 

 Warmtetransmissie (straling) RHTI 24 ≥ 7 seconden.

KLASSE 2 (HOGERE KLASSE):

Beschermt bij het lassen in besloten ruimten en bij het werken in gedwongen houdingen. Prestatie-eis: Weerstand tegen ten minste 25 metalen druppels. 

Warmteoverdracht (straling) RHTI 24 ≥ 16 seconden

Belangrijke opmerkingen:

Voor een uitgebreide bescherming tegen alle risico's waaraan lassers gewoonlijk worden blootgesteld, moeten ook persoonlijke beschermingsmiddelen voor hoofd, gezicht, handen en voeten met passende normen worden gedragen.

Verontreinigingen zoals vuil of zweet, maar ook andere factoren zoals vochtigheid kunnen de bescherming schaden!