Privacybeleid


1. INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS


(1) In het volgende informeren wij je over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die met jou persoonlijk in verband gebracht kunnen worden, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is Paul H. Kübler, Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Str. 11-25, 73655 Plüderhausen, Duitsland, telefoon: +49 7181 8003-0, fax: +49 7181 8003-31, e-mail: info@kuebler.eu (zie onze imprint ).

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@kuebler.eu of ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

(3) Wanneer je per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door jou verstrekte gegevens (je e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om je vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

(4) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of je gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij je hieronder in detail over de respectieve processen. Daarbij vermelden we ook de vastgestelde criteria voor de bewaartermijn.


2. UW RECHTEN


(1) Je hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben:

- Recht van toegang,

- Recht op rectificatie of wissing,

- Recht op beperking van de verwerking,

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) Je hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70172 Stuttgart, Duitsland, telefoon: 0711 6155410, fax: 0711 61554115, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de3. VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE


(1) Wanneer je de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer je je niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die je browser naar onze server zendt. Als je onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan je te kunnen tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

- IP-adres

- Datum en tijd van de aanvraag

- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP statuscode

- hoeveelheid overgebrachte gegevens in elk geval

- Website waar het verzoek vandaan kwam

- Browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op je computer opgeslagen wanneer je onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die je gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar je computer overbrengen. Ze dienen om het Internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden toegelicht:

- Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)

- Blijvende cookies (zie c).

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch gewist wanneer je de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan je computer herkend worden als je onze website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden gewist als je uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. Je kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van je browser op elk moment wissen.

d) Je kunt je browserinstellingen aanpassen aan je voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Merk op dat je misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken.4. VERDERE FUNCTIES EN AANBIEDINGEN VAN ONZE WEBSITE


(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan je gebruik kunt maken als je daarin geïnteresseerd bent. Daartoe moet je meestal verdere persoonlijke gegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde beginselen van gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om je gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen we je persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als we samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Je krijgt hierover meer gedetailleerde informatie bij het verstrekken van je persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Als onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren we je over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.5. BEZWAAR OF HERROEPING TEGEN DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS


(1) Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, kun je die toestemming op elk moment intrekken. Zo'n herroeping heeft gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens nadat je die aan ons kenbaar hebt gemaakt.


(2) Wanneer wij de verwerking van je persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, in het bijzonder voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, wat door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van zo'n bezwaar vragen we je de redenen uit te leggen waarom we je persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. In geval van je gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel je onze dwingende legitieme gronden tonen op grond waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Natuurlijk kun je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse. Je kunt ons op de hoogte brengen van je bezwaar tegen reclame via de volgende contactgegevens: datenschutz@kuebler.eu of ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".6. GEBRUIK VAN ONZE ONLINE WINKEL VOOR EINDKLANTEN


(1) Wanneer je een bestelling plaatst via onze webwinkel voor eindklanten, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat je ons je persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van je bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. We verwerken de gegevens die je verstrekt om je bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij je betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.


(2) We gebruiken ook de volgende externe betalingsdienstaanbieders:


In het kader van de uitvoering van contracten gebruiken we de betalingsdienstaanbieders op grond van Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO. Verder maken we gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op grond van onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de respectieve betalingsdienstaanbieder verwerkt worden, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, en ook het contract, totalen en informatie over de ontvanger. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt door en opgeslagen bij de betalingsdienstaanbieder. De voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen binnen de respectieve websites of transactie-applicaties worden geraadpleegd

(3) Wegens handels- en belastingwetten zijn wij verplicht je adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. We zullen de verwerking echter na twee jaar beperken, d.w.z. dat je gegevens alleen gebruikt zullen worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

(4) Om ongeoorloofde toegang van derden tot je persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld met TLS technologie.7. NIEUWSBRIEF


(1) Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief (dienst verleend door Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg im Breisgau, Duitsland), gebruiken we de gegevens die daarvoor nodig zijn of die je apart verstrekt hebt om je onze e-mailnieuwsbrief op terugkerende basis te sturen (tot herroeping) met je toestemming overeenkomstig Art. 6 Par. 1 Zin 1 lit. a DSGVO. Vrijwillige gegevens zoals titel, voornaam en achternaam worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren. Ze worden niet aan andere derden doorgegeven.


(2) In onze online winkel of op onze website bieden we je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Om te kunnen garanderen dat er geen fouten optreden bij het invoeren van het e-mail adres of dat er geen misbruik van gemaakt wordt, ontvangt de ontvanger onmiddellijk na verzending van het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief een zogenaamde double opt-in mailing met een bevestigingslink. Pas wanneer de bevestigingslink wordt opgeroepen, komt de inschrijving op de nieuwsbrief tot stand. Om geldige toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te bewijzen, worden de datum en tijd van het oproepen van de bevestigingslink, het IP adres van de oproepende gebruiker en het e-mail adres van de ontvanger samen in een logbestand opgeslagen. Bovendien wordt een kopie van de dubbele opt-in mailing op een controleerbare manier bewaard en gearchiveerd. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO.

(3) Je kunt de nieuwsbrief op elk moment opzeggen en daarmee je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen intrekken. Eventuele bestaande toestemming voor het verzamelen van gegevens over het persoonlijke gebruiksgedrag van de nieuwsbrief vervalt hiermee ook. Daartoe heb je de mogelijkheid de nieuwsbrief op elk moment zelf op te zeggen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar newsletter@kuebler.eu. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.8. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS


(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt je IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen.

(2) Het IP-adres dat je browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; merk echter op dat je dan misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (incl. je IP adres) door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als je hier klikt, kun je je toestemming intrekken: 

Toestemming intrekken 


(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie " anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm verwerkt worden, zodat het onmogelijk is ze aan een specifieke persoon te koppelen. Als de over jou verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het voor jou als gebruiker interessanter te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informatie van de derde-partij leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:  http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de verklaring gegevensbescherming: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy

(7) Voor meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opt-out mogelijkheden, zie Google's privacybeleid(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van reclame door Google(https://adssettings.google.com/authenticated). Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele toestellen, klik je op deze link om het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen: Analytics Opt-Out. Dit plaatst een opt-out cookie op je toestel. Als je je cookies verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken.


9. GOOGLE ADVERTENTIES EN GOOGLE REMARKETING


(1) Wij gebruiken de Google Ads dienst van de verantwoordelijke dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemedia op externe websites. We kunnen nagaan hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Zo streven we ernaar je reclame te tonen die je interesseert, onze website interessanter voor je te maken en tot een eerlijke berekening van de reclamekosten te komen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens is je toestemming volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

(2) Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Daarvoor gebruiken we ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de vertoning van de advertenties of de kliks door gebruikers, gemeten kunnen worden. Als je onze website bezoekt via een Google advertentie, slaat Google Ads een cookie op je PC op. Het unieke cookie ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste indruk (relevant voor conversies na bekijken) en opt-out informatie (waarmee de gebruiker aangeeft niet langer aangesproken te willen worden) worden gewoonlijk als analysewaarden voor dit cookie opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om je persoonlijk te identificeren.

(3) Deze cookies stellen Google in staat je internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar die pagina doorverwezen werd. Aan elke Ads klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van Ads klanten. Zelf verzamelen of verwerken wij geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads klanten die gekozen hebben voor conversie tracking. Deze evaluaties maken het mogelijk na te gaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Advertentie-cliënten leren het totaal aantal gebruikers kennen dat op hun advertentie klikte en werd doorverwezen naar een pagina met een conversie-tracking label. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij de gebruikers aan de hand van deze informatie niet identificeren.

(4) Behalve Google Ads gebruiken we ook de Google Remarketing toepassing. Dit is een procedure waarmee we je opnieuw willen aanspreken. Via deze toepassing kunnen onze advertenties aan je getoond worden tijdens je verdere internetgebruik na je bezoek aan onze website. Dit gebeurt met behulp van in je browser opgeslagen cookies, die Google gebruikt om je gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites te registreren en te evalueren. Op deze manier kan Google je eerdere bezoek aan onze website bepalen.

(5) Door de gebruikte marketinghulpmiddelen maakt je browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Dit kan een gegevensoverdracht naar de VS tot gevolg hebben. Als waarborg hebben we de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU afgesloten. We hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt. Als je geregistreerd bent bij een Google dienst, kan Google je bezoek associëren met je account en het combineren met andere gegevens die Google verzamelt. Ook als je niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd hebt, is het mogelijk dat de provider je IP adres verkrijgt en opslaat.

(6) Behalve de instelmogelijkheden in onze toestemmingsbanner, kun je ook op verschillende manieren voorkomen dat je aan deze volgprocedure deelneemt:

(a) door je browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder betekent de onderdrukking van cookies van derden dat je geen reclame van derde aanbieders zult ontvangen

b) door cookies voor het volgen van conversies uit te schakelen door je browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer je je cookies verwijdert

c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over Advertenties" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt als je je cookies verwijdert

d) door ze definitief uit te schakelen in je Firefox, Internetexplorer of Google Chrome browsers op de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

We willen erop wijzen dat je in dit geval misschien niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt gebruiken.

(7) Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vind je hier: http: //www.google.com/intl/de/policies/privacy, https://services.google.com/sitestats/de.html, https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl = de en https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl = de.


10. GEBRUIK VAN PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA


(1) We gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. We gebruiken de zogenaamde twee-klik oplossing. Dit betekent dat wanneer je onze site bezoekt, in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Je herkent de leverancier van de plug-in door het vakje te markeren met zijn beginletter of logo. We geven je de gelegenheid om rechtstreeks met de leverancier van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als je op het gemarkeerde vakje klikt en het daarmee activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat je de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt, volgens de respectieve aanbieders in Duitsland, het IP adres onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren worden je persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende plug-in aanbieder en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders, in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in de gegevens vooral via cookies verzamelt, raden we je aan alle cookies te wissen via de beveiligingsinstellingen van je browser voor je op het grijs gemaakte vakje klikt.

(2) We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over jou verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Zo'n evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) voor het tonen van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij je de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor jou als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of je een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar ingelogd bent. Als je ingelogd bent bij de plug-in aanbieder, worden je gegevens die van ons verzameld worden direct toegewezen aan je account bij de plug-in aanbieder. Als je op de geactiveerde knop klikt en, bijvoorbeeld, een link naar de pagina maakt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in je gebruikersaccount en deelt ze openbaar met je contacten. We raden je aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, want zo voorkom je een toewijzing aan je profiel bij de aanbieder van de plug-in.

(5) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vind je in de hieronder gegeven verklaringen over gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar krijg je ook verdere informatie over je rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen. Een passend niveau van bescherming voor de doorgifte van gegevens wordt verzekerd door de sluiting van de standaard gegevensbeschermingsbepalingen van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087). De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in aanbieders en URL met hun mededelingen over gegevensbescherming:

(a) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Meer informatie over de verstrekker en zijn gegevensverwerking is te vinden op: https: //www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/terms, https://www.facebook.com/policies/cookies. Een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"); Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google, zie https://policies.google.com/?hl=nl. Een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

c) Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Een passend beschermingsniveau bij de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).


11. GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL


(1) Binnen ons online aanbod gebruiken wij de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod. Dit wordt geleverd door de Europese dienstverlener Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) (hierna "Facebook").

(2) De rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Pixel is je toestemming volgens Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

(3) Met behulp van de Facebook Pixel is het enerzijds mogelijk de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"), in die zin dat we je handelingen kunnen volgen nadat je een advertentie op Facebook hebt bekeken of erop hebt geklikt. Hiermee kunnen we de doeltreffendheid van Facebook advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie"). Daarom gebruiken wij de Facebook pixel om door ons geplaatste Facebook advertenties alleen te tonen aan Facebook gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zgn. "Custom Audiences"). We willen er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de mogelijke belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

(4) Verder gebruiken we bij het gebruik van de Facebook Pixel de extra functie "extended matching" Hierbij worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook ID's van de gebruikers (versleuteld) aan Facebook doorgegeven voor de vorming van doelgroepen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences"). Meer informatie over "advanced matching" is te vinden op https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.

(5) We gebruiken ook de procedure "Custom Audiences from File". In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief naar Facebook geüpload. Het uploadproces is versleuteld. De upload wordt alleen gebruikt om de ontvangers van onze Facebook advertenties te bepalen. Zo willen we ervoor zorgen dat de advertenties alleen getoond worden aan gebruikers die in onze informatie en diensten geïnteresseerd zijn. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. Ze worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met je Facebook account mogelijk is en Facebook gebruikt de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met zijn beleid voor gegevensgebruik. Het gaat om de gebruikersnaam, cookie ID, gebruikers-ID en reclame-ID.

(6) Algemene informatie over de weergave van Facebook advertenties, in het beleid van Facebook over het gebruik van gegevens, is te vinden op https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe die werkt kun je vinden in Facebook's helpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

(7) Je kunt het volgen door Facebook verhinderen via onze Cookie Toestemming banner.

(8) Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan je getoond worden, kun je ook de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties(Over Facebook advertenties | Facebook help area).

(9) Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) en bovendien via de Amerikaanse website ( http://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).


12. GEBRUIK VAN GETSITECONTROL


(1) Wij gebruiken het GetSiteControl hulpmiddel van de provider Getwebcraft Limited (Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus) op deze website om je een mogelijkheid tot communicatie en consultatie te bieden door middel van pop-ups en overlay vensters. De vensters worden volgens bepaalde regels gecontroleerd (b.v. aantal paginabezoeken). Het plaatsen van technisch noodzakelijke cookies is dus noodzakelijk voor het vervullen van deze functies.

(2) Als je GetSiteControl gebruikt, worden de volgende gegevens verwerkt, zodat we je verzoek kunnen verwerken:

- Verplichte gegevens: Naam, e-mail adres of telefoonnummer

- Verdere door jou verstrekte informatie

- Aantal paginabezoeken

(4) De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang bij het gebruik van GetSiteControl ligt in de werking en uitvoering van een snel contact en de beantwoording van je vragen, en in de gebruikersgeoptimaliseerde presentatie van onze internetaanwezigheid.

(5) In het geval van een opdrachtgerelateerd contact, d.w.z. voor de initiatie of uitvoering van een contract, vindt de gegevensverwerking plaats op grond van Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

(6) Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking en -opslag door GetWebCraft Limited.

(7) Meer informatie over GetSiteControl kun je vinden onder Popups Designed to Turn Visitors into Leads | Getsitecontrol en Privacybeleid | Getsitecontrol


13. GEBRUIK VAN MOUSEFLOW


(1) Op deze website gebruiken we het hulpmiddel Mouseflow, een web analytics dienst van Mouseflow, ApS, om willekeurig geselecteerde bezoekers met geanonimiseerde IP adressen te volgen.

(2) Mouseflow maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk (b.v. muisklikken, muisbewegingen, scrollen, activiteiten met formuliervelden).

(3) We gebruiken deze geanonimiseerde informatie om onze website beter te ontwerpen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Mouseflow maakt voor ons geaggregeerde geanonimiseerde rapporten op basis van geanonimiseerde gegevens over je gebruikersgedrag op onze website.

(4) Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens door Mouseflow, zie de DSGVO bepalingen of de gegevensbeschermingsbepalingen van Mouseflow.


14. INTEGRATIE VAN YOUTUBE VIDEO'S


(1) We hebben YouTube video's in ons online aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct van onze website kunnen worden afgespeeld.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat je de overeenkomstige sub-pagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder 3. van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount levert waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je ingelogd bent bij Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat je gegevens met je YouTube profiel geassocieerd worden, moet je uitloggen voor je de knop activeert. YouTube slaat je gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze om reclame te maken, marktonderzoek te doen en/of zijn website naar behoefte in te richten. Zo'n evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vind je in het privacybeleid. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instelmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).


15. INTEGRATIE VAN GOOGLE MAPS


(1) Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Hiermee kunnen we interactieve kaarten direct op de website tonen en kun je de kaartfunctie handig gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat je de overeenkomstige sub-pagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder 3. van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je ingelogd bent bij Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat je gegevens met je Google profiel geassocieerd worden, moet je uitloggen voor je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website aan je behoeften aan te passen. Zo'n evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en je moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over je rechten in dit verband en instelmogelijkheden om je privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Een passend niveau van bescherming bij de doorgifte van gegevens wordt gegarandeerd door de sluiting van de standaard gegevensbeschermingsbepalingen van de EU (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

Status: september 2020