Beschermende kleding voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en personen voor vervolgwerkzaamheden

De internationale norm specificeert de eisen inzake prestatie, classificatie en etikettering voor beschermende kleding die gedragen wordt bij het hanteren van vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en bij vervolgwerkzaamheden.

EN ISO 27065

De beschermende kleding is voorzien van een etiket met dit pictogram en de aanduiding ISO 27065 onderaan, en het bereikte beschermingsniveau rechts van het pictogram.

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) zijn chemische stoffen die gebruikt worden in landbouwinstallaties, voor groenvoorzieningen, langs wegen, enz. om plagen van onkruid of ongedierte te voorkomen, te verdrijven of te verminderen. Biociden vallen hier niet onder. Het hanteren van gewasbeschermingsmiddelen omvat mengen en vullen, aanbrengen en schoonmaken, herstellen of verwijderen van verontreinigde apparatuur en recipiënten.

Beschermende kleding volgens deze standaardspecificatie is complexe persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie 3.

PRESTATIEKLASSEN


Klasse C1:

 • Beschermt tegen laag risico.
 • Materialen en naden moeten een minimum weerstand hebben tegen het binnendringen van vloeistoffen.
 • Kan gebruikt worden als basisbeschermingskleding, waarbij extra kledingstukken gedragen worden als het risico naar verhouding groter is.
 • Niet geschikt voor toepassingen met geconcentreerde pesticide-oplossingen.

Klasse C2:

 • Beschermt als het risico middelmatig is.
 • De materialen en de naden moeten beter bestand zijn tegen het binnendringen van vloeistoffen dan C1 beschermende kleding.
 • Kan gebruikt worden als basisbeschermingskleding, waarbij extra kledingstukken gedragen worden als het risico naar verhouding groter is.
 • Niet geschikt voor toepassingen met geconcentreerde pesticide-oplossingen.
 • Biedt een evenwicht tussen bescherming en comfort.

Klasse C3:

 • Beschermt als het risico groot is.
 • De materialen en de naden moeten een minimum weerstand tegen permeatie hebben.
 • Geschikt voor toepassingen met geconcentreerde en verdunde pesticide-oplossingen.
 • Korte draagtijd om hitte-ophoping en hitte-instorting te voorkomen.