KLEDING TER BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

Kleding die voldoet aan de eisen van EN ISO 11612 beschermt de drager tegen kortstondig contact met vlammen en ten minste één vorm van warmteoverdracht. In de volgende coderingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de soorten blootstelling aan vlammen of warmteoverdracht:

CODE A:

Beperkte vlamverspreiding | A1: vlammen aan het oppervlak, A2: vlammen aan de rand

CODE B:

Convectieve warmte | Vermogensniveaus: B1-B3

CODE C:

Stralingswarmte | Uitgangsniveaus: C1-C4

CODE D: 

Vloeibaar aluminium spatwater | Vermogensniveaus: D1-D3

CODE E:

Vloeibaar ijzer spettert | Vermogensniveaus: E1-E3

CODE F: 

Contactwarmte | Vermogensniveaus: F1-F3


Warmteoverdracht kan afzonderlijk of in combinatie voorkomen. Producten die voldoen aan EN ISO 11612 moeten altijd voldoen aan de vlamverspreidingscode A1 of A2 (of beide) en aan minstens één van de andere codes. Het behaalde prestatieniveau moet achter de letter op het etiket vermeld worden. Hoe hoger het getal, hoe hoger de bescherming.

EN ISO 11612

Het kledingstuk is gemerkt met dit pictogram. Het pictogram omvat de naam van de internationale norm, de aanduiding van de klasse (klasse 1 of klasse 2) en de aanduiding van de toegepaste vlammentest (A1 en/of A2).

Mogelijke toepassingsgebieden voor beschermende kleding volgens EN ISO 11612: 

  • Nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water, stadsverwarming, kabeltechniek)
  • Afvalverwerkingsbedrijven (industrieel slib, recyclage van minerale olie, metaalrecycling)
  • Chemische bedrijven, petrochemische industrie of raffinaderijen
  • Transportbedrijven (vervoer van gevaarlijke goederen, vervoer van koele/warme gevaarlijke goederen)
  • Hitte- en explosiegevaarlijke fabrieken (staalfabrieken, automobielindustrie, metaalverwerkende fabrieken, glasverwerkende industrie)